Wymagania

Udostępnienie danych

Udostępnienie danych historycznych o klientach w postaci pliku xml


Wpięcie na stronie z podziękowaniem

Wpięcie na stronie z podziękowaniem kodów monitorujących sprzedaż


Wpięcie na stronie sklepu

Wpięcie na stronie sklepu kodu umożliwiającego zapis do MailPigeon